Tävlingsvillkor

 1. 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter (ditt namn) att publiceras på www.mcvities.se. Inga personuppgifter kommer att användas för något annat ändamål. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 2. Ansvarig för tävlingen är:
  McVitie’s, United Biscuits Sverige
  Kontakt: emma.gustafsson@prat.se
 3. För att delta i tävlingen måste du bo i Sverige, acceptera reglerna för tävlingen, samt vara över 18 år.
 4. Tävlande behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.
 5. För att vara med och tävla ska tävlande:
  • Gissa vilken upplevelse som döljer sig i de omkullkastade bokstäverna på tävlingssidan.
  • Skicka in ditt svar samt motivera vilken upplevelse du ser allra mest fram emot i sommar! Rätt svar och bäst motivering har varje vecka chans att vinna en Softybag till ett värde av 1 000 SEK. I slutet av tävlingsperioden är alla bidrag även med och tävlar om en el-sparkcykel till ett värde av 4 000 SEK.
  • Lämna kontaktuppgifter till dig (namn, e-post samt postadress). Dessa kommer inte att vidarebefordras utan enbart användas till denna tävling.
  • Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.
 6. Tävlande kan vara med och tävla en gång per vecka.
 7. Tävlingsperioden pågår mellan den 18/4, 00:01 till 30/6, 23:59 2022.
 8. Vinnaren utses av en jury från McVitite’s samt Prat PR. Juryn utser vinnaren baserat på den motivering som den nominerande parten skriver samt korrekt svar. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 9. Priset består av Softybag Chair till ett värde av 1 000 SEK per styck som tävlas ut varje vecka, totalt 11 vinster. I slutet av tävlingsperioden tävlas en el-sparkcykel ut till ett värde av 4 000 SEK.
 10. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person och det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.
 11. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via e-post. Vinnaren kommer också att publiceras med namn på www.mcvities.se samt eventuellt i annan media.
 12. Vinnaren åtager sig att svara på vinnar-mejlet inom 14 dagar, annars kan priset komma att gå vidare till en annan person. McVitie´s förbehåller sig rätten att hålla tillbaka priset om deltagaren har lämnat ofullständiga eller felaktiga kontaktuppgifter och adresser.
 13. Anställda i McVitie’s samt partner och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.
 14. McVitie’s tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade. McVitie’s tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera bidrag eller slutresultatet av denna tävling.
 15. McVitie’s förbehåller sig rätten att göra ändringar i tävlingsvillkoren och tävlingsperioden vid oförutsedd händelse.
 16. Arrangör, andra enheter eller andra parter som direkt eller indirekt deltar i denna kampanjsida är inte ansvariga för några tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med kampanjen.
 17. McVitie’s kan inte hållas ansvarig för produkter eller leverans av tjänster från tredje part.
 18. Den som tar emot priset kommer att frigöra arrangören och partners från allt ansvar relaterat till skada eller skador orsakade eller påstås ha orsakats av att delta i denna kampanj.


För mer information om vår integritetspolicy, vänligen se: https://www.mcvities.se/privacy-policy/