Användarvillkor

Informationen på denna sida beskriver hur du kan använda den här webbplatsen och andra onlinetjänster som tillhandahålls av United Biscuits Sverige AB, som bedriver verksamhet under namnet pladis. Din tillgång till och användning av denna webbplats och dess innehåll uppfyller villkoren i dessa användarvillkor och alla tillämpliga lagar. Genom att komma åt och använda denna webbplats accepterar och godkänner du (“Användaren” eller “du”) dessa utan undantag eller begränsningar. Denna webbplats ägs och drivs av United Biscuits Sverige AB, Box 16285, 10325 Stockholm, som bedrive verksamhet under namnet pladis (“Företaget” eller “vi”).

 

Sekretesspolicy

Läs vår sekretesspolicy för hur vi samlar in, använder, offentliggör och hanterar din personliga information.

 

Allmänna begränsningar

Denna webbplats får endast användas av dig, i dina egna, personliga och icke-kommersiella syften.

Du får inte kopiera, reproducera, återanvända, anpassa, vidarebefordra, publicera, skicka, ladda upp, modifiera, sända eller distribuera webbplatsens innehåll på något sätt, inklusive för offentliga eller kommersiella ändamål, utan vårt föregående skriftliga samtycke. Där vi tillhandahåller specifik funktionalitet på webbplatsen så att du kan dela delar av webbplatsens innehåll, får du dela innehåll från webbplatsen med hjälp av den funktionen.

Du får inte agera som någon tredje part eller använda deras namn och/eller egenskaper utan deras uttryckliga tillstånd.

Du får inte skicka material till eller via webbplatsen (inklusive via någon webbplatsfunktionalitet som tillåter dig att dela innehåll från webbplatsen) som är olagligt, skadligt, som innehåller virus eller hotande, kränkande, förolämpande, obscen, skandalös, inflammatorisk, pornografisk, oanständig eller profan information eller som kan utgöra eller uppmuntra till överskridande av någon lag eller som sannolikt kommer förolämpa.

Vi kan komma att granska, redigera eller ta bort material som du eller andra skickar till denna webbplats.

Vi kan komma att avbryta eventuella registreringar eller konton på denna webbplats när som helst, utan förvarning eller ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive vid tekniska problem, oegentligheter eller missbruk.

 

Friskrivning

Företaget har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att all information som lämnas via Företagets webbplats är korrekta vid införlivandet, men det kan förekomma oavsiktliga och tillfälliga fel som Företaget ber om ursäkt för.

Företaget lämnar inga föreställningar eller garantier för den information som tillhandahålls via denna webbplats, inklusive hypertext-länkar eller andra artiklar som används direkt eller indirekt från Företagets webbplats och förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar och korrigeringar utan föregående meddelande. Företaget tar inget ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnanden på Företagets webbplats och besökaren ansvarar uteslutande för alla beslut som de  tar och som grundar sig på information från denna webbplats. Företaget tar inget ansvar för några direkta, speciella, indirekta eller följdskador eller andra skador av något slag, oavsett orsak, genom användning av information som erhållits direkt eller indirekt från Företagets webbplats.

 

Materialäganderätt

Med förbehåll för att sekretesspolicyn tillämpas på personuppgifter, kommer allt material som du skickar till denna webbplats, antingen via e-post, uppladdning, post eller som överförs på annat sätt, anses vara icke-konfidentiell och icke-proprietär.

Detta inkluderar data, frågor, kommentarer, förslag, idéer eller annan information, material eller egendom.

 

Varumärken

Alla varumärken på denna webbplats är registrerade varumärken som tillhör företag inom pladis Group.

 

Upphovsrätt

Allt material på denna webbplats är upphovsskyddat, copyright © 2018 United Biscuits (UK) Limited, förutom när annat uttryckligen anges.

Besökare får inte kopiera, distribuera, sälja, publicera, visa, överföra, reproducera eller dekompilera någon del av materialet på något sätt (vare sig elektroniskt eller inte) eller för något ändamål, inklusive alla former av bearbetning.

 

Jurisdiktion

Webbplatsen styrs och drivs från Företagets registrerade kontor (oavsett var de fysiska servrarna är placerade). Alla frågor rörande webbplatsen regleras av tillämpliga lagar i Sverige och platsen för eventuella rättsliga förfaranden rörande webbplatsen ska vara en lämplig domstol i Sverige. Vi varken garanterar eller påstår att webbplatsen eller dess material är tillämpliga utanför Sverige.

 

Kontakt

Om du har frågor eller kommentarer angående pladis eller den här webbplatsen, kan du kontakta pladis på +44 20 8234 5000.

Om du har frågor om hur vi behandlar din personliga information eller denna policy, skriv till oss och skicka via post till: Legal Department, pladis, Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex UB4 8EE, eller via e-post till: personaldataqueries@pladisglobal.com